Ingenting fra 12. november 2019 til 12. desember 2019.